Vừa qua tại văn phòng phía Bắc FISA Việt Nam, phòng Hành chính nhân sự đã tổ chức thành công buổi workshop với chủ đề: “Phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp” với sự tham gia của ban lãnh đạo, các quản lý cấp trung trong công ty.

Workshop phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp

Những người chèo lái con thuyền Fisa đều hiểu rằng con người là trung tâm của mọi sự phát triển bền vững. Vậy nên, mỗi dự án, mỗi quyết định Fisa đều đặt yếu tố con người lên trên hết. Đó là sự an toàn, là niềm tin, niềm vui và cam kết của mọi người khi đến với Fisa.

phát triển nhân sự tại FISA

Trong buổi thảo luận, ban lãnh đạo cùng phòng hành chính nhân sự đã chia sẻ những kiến thức về quản lý nhân sự từ góc nhìn chuyên môn và góc nhìn thực tiễn, để từ đó thống nhất với nhau đường lối quản lý con người trong doanh nghiệp. Ban lãnh đạo FISA Việt Nam khẳng định rằng, sẽ từng ngày hoàn thiện hệ thống quản lý nhân sự để FISA là ngôi nhà thứ hai của mỗi cán bộ nhân viên, nơi mọi người có thể cùng gắn bó, sẻ chia,... 

Nhân sự Fisa Việt Nam

Giám đốc điều hành FISA Việt Nam chia sẻ những định hướng về quản lý nhân sự thời gian tới tại FISA Việt Nam

 

- Tại FISA Việt Nam nhân sự không chỉ có một nơi làm việc mà còn là nơi có thể phát triển sự nghiệp của bản thân cùng với sự phát triển của doanh nghiệp. 

- Tại FISA Việt Nam nhân sự không chỉ được nhận lương hàng tháng mà tất cả những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp bằng những chế độ lương thưởng xứng đáng. 

- Không phân biệt cấp bậc, tại FISA Việt Nam không có rào cản, lãnh đạo luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của nhân viên, nhân viên luôn sẵn sàng để tiếp nhận những vai trò mới trong công việc.