Tầm nhìn sứ mệnh

 

Tầm nhìn/Vision

Bằng nỗ lực lao động và sáng tạo cùng sự áp dụng khoa học quản lý, FISA VIỆT NAM mong muốn trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị mặt hàng báo cháy và chữa cháy, phụ kiện nối ống và van các loại.
 
With labor and creativity efforts and the application of management science, FISA VIETNAM wishes to become a leading company in the field of providing fire alarm and fire fighting equipment, pipe fittings and valve types.
 

Sứ mệnh/Mission

Chúng tôi mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, góp phần mang lại sự thành công cho doanh nghiệp và cá nhân. Định hướng, đào tạo và tạo môi trường làm việc thân thiện cho nhân viên.

We bring our customers the best products, contributing to the success of businesses and individuals. Orient, train and create a friendly working environment for employees.
valve types.

Giá trị cốt lõi/Core Values

Uy tín – Chất lượng – Chuyên nghiệp.

Liên hệ