Chiến lược phát triển

FISA chủ trương xây dựng thương hiệu dựa trên “Chất lượng sản phẩm” và “Chất lượng dịch vụ”. Trên cơ sở đó FISA đã đưa ra chiến lược phát triển cho giai đoạn từ nay đến năm 2025 là “Phấn đấu trở thành nhà cung cấp thiết bị Phòng cháy chữa cháy, tư vấn - thiết kế trong đầu tư xây dựng và bảo trì bảo dưỡng hàng đầu tại Việt Nam”.

Mục tiêu Thị trường (tính đến năm 2025)

Trở thành nhà cung cấp thiết bị Phòng cháy chữa cháy số 1 trong lĩnh vực “Phòng cháy chữa cháy” cho thị trường Việt Nam.

Trở thành 1 trong những nhà cung cấp “Giải pháp Bảo trì bảo dưỡng” “ Tư vấn - Thiết kế hệ thống Phòng cháy chữa cháy” "hệ thống camera, giám sát" hàng đầu cho thị trường Việt Nam.

Mục tiêu Tổ chức - Nhân sự

FISA không ngừng đặt ra các mục tiêu phấn đấu nhằm nâng cao về đời sống vật chất cho các thành viên của mình. Các mục tiêu đó được cụ thể và thể hiện thông qua nội dung chi tiết quy định, quy chế và chính sách định hướng nhân sự của FISA hàng năm nhằm xây dựng FISA thành một mái nhà thứ 2 của mỗi thành viên.

Dự kiến, đến cuối năm 2025, FISA có số lượng CBNV khoảng 200 người với hệ thống cung cấp dịch vụ, đào tạo chuyên nghiệp. Với cơ cấu và bộ máy sẽ được tổ chức tại mỗi vùng miền (FISA-HN, FISA-HCM) cơ bản như sau: Bộ phận Kinh doanh, Bộ phận Kỹ thuật - Bảo an, Bộ phận Kế toán - Hành chính - Nhân sự, Bộ phận truyền thông, Bộ phận Hồ sơ - Thiết kế.

Mục tiêu Doanh số

Năm 2024 – 2026: Tăng trưởng bình quân 30% - 50% / năm.

Liên hệ