1, Nội dung kế hoạch

  • Theo đó, công tác huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tại nơi xảy ra cháy, tai nạn, sự cố phải được tiến hành khẩn trương, kịp thời theo phương châm “Bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ và vật tư, hậu cần tại chỗ). Sử dụng mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ưu tiên các hoạt động cứu người và tài sản.                            
  • UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất việc huy động và chỉ huy các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định; tham mưu công tác hậu cần phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xử lý các tai nạn, sự cố (cung cấp nhiên liệu, thức ăn, nước uống, trang thiết bị y tế, chiếu sáng, thông tin liên lạc,…) khi tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong thời gian dài; sẵn sàng lực lượng, thiết bị PCCC, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu của cấp trên; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ; triển khai chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, làm tốt công tác giữ gìn trật tự, phân luồng giao thông phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy, nổ, tai nạn.