Fisa cung cấp dịch vụ nạp lại bình khí sau xả cho Quý khách hàng sau khi sử dụng, đáp ứng theo quy trình của nhà sản xuất 

                                   

                                  

                                  

                                  

Fisa hỗ trợ kỹ thuật, bảo tri, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy bằng khí đảm bảo mang đến cho khách hàng dịch vụ theo tiêu chuẩn của nhà xản xuất trong thời gian nhanh nhất