Ngày hôm nay 24/3/2023,  Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam (VFRA) phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC & CNCH Việt Nam (C07) tổ chức hội thảo tập huấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD, QCVN 03:2021/BCA và TCVN 3890:2023

Sự kiện được tổ chức tại Trường Đại học PCCC (số 243 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân- TP Hà Nội), từ 8h - 17h, ngày 24/03/2023 với sự tham gia của Phòng Khoa học - công nghệ và kiểm định phương tiện PCCC & CNCH (C07), Viện kết cấu công trình xây dựng (IBST) cùng các doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực PCCC. Đây là hội nghị tập huấn chuyên ngành nhằm tuyên truyền và phổ biến kiến thức, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được ban hành và có hiệu lực:

- QCVN 03:2021/BCA - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy

- QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình,

- TCVN 3890:2023 – Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình

 

Fisa Việt Nam vinh dự là thành viên khách mời tham dự và đồng tài trợ hội thảo lần này, việc thường xuyên cập nhật những quy chuẩn, tiêu chuẩn mới được ban hành và kiến thức từ các chuyên gia đầu ngành là yếu tố quan trọng giúp FISA xây dựng nền tảng nhân lực chất lượng cao nhằm mục tiêu hoàn thành sứ mệnh mang chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đến các dự án trên toàn quốc.Giữ vững vị thế là đơn vị tiên phong trong kinh doanh thương mại thiết bị PCCC, tư vấn  thiết kế hệ thống PCCC, tư vấn pháp lý trong đầu tư xây dựng.