1. Thẩm duyệt PCCC là gì?tham-duyet-pccc

Thẩm duyệt PCCC là một hoạt động bắt buộc phải làm trước khi thi công công trình xây dựng nhằm đánh giá thiết kế phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa hệ thống PCCC vào lắp đặt. 

Theo quy định của luật phòng cháy chữa cháy tại Phụ lục IV, Nghị định 79/2014/NĐ-CP. Việc thực hiện quy trình thiết kế phòng cháy chữa cháy, phải do đơn vị tư vấn thiết kế phòng cháy có đủ năng lực và tư cách pháp nhân đảm nhiệm. Sau đó phải được cơ quan Cảnh sát PCCC địa phương thẩm duyệt, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu. Công tác phòng cháy chữa cháy hồ sơ dự án và thiết kế dự án, công trình. Hay một bộ phận dự án tiến hành xây dựng mới, sửa chữa hoặc thay đổi công năng vận hành. Phải có thiết kế về phòng cháy và chữa cháy cụ thể phải do đơn vị có đủ năng lực thiết kế. Và phải được thẩm duyệt về phòng cháy trước khi thi công.

2. Đơn vị thẩm duyệt PCCC

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại các thành phố trực thuộc trung ương quản lý. Và các sở, phòng của cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ công an cấp tỉnh. Các đơn vị đó có chức năng thẩm duyệt PCCC những công trình tại địa phương quản lý.

3. Chuẩn bị hồ sơ thẩm duyệt PCCC mới nhất 

chuan-bi-ho-so-tham-duyet-pccc

 a .Đối với hồ sơ cấp Văn bản góp ý về giải pháp về PCCC đối với đồ án quy hoạch xây dựng :

-Văn bản đề nghị xem xét , cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan , tổ chức lập quy hoạch (Mẫu số PC06 ban hành kèm nghị định số 136/2020/NĐ-CP)

-Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha , tỷ lệ 1/500 đối với các trường hợp còn lại thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy như sau ;

+ Địa điểm xây dựng công trình , cụm công trình , bố trí các khu đất , các lô nhà phải đảm bảo chống cháy lan , giảm thiếu tác hại của nhiệt , khói bụi , khí độc do đám cháy sinh ra đối với khu vực dân cự và công trình xung quanh 

+Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng đẩm bảo  cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy 

+Phải có nguồn nước chữa cháy , hệ thống thông tin liên lạc , cung cấp điện phải đảm bảo phục vụ các hoạt động chữa cháy , thông tin báo cháy 

+ Bố trí điểm xây dựng doanh trại cho đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải theo quy định của quy chuẩn , tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng 

b. Đối với góp ý về giải pháp PCCC đối với thiết kế cơ sở:

-Văn bản đề nghị xem xét , cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06 ban hành kèm nghị định số 136/2020/NĐ-CP) , trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công 

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng ( nếu có ) hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( nếu có ) hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án công trình sử dụng vốn khác 

- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

- Bản vẽ bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu giải pháp phòng cháy và chữa cháy như sau :

+Điểm xây dựng công trình phải đẩm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh

+Bậc chịu lửa của công trình phải phù hợp với quy mô ,tính chất hoạt động của công trình , giải pháp đảm bảo ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục công trình và công trình này với công trình khác 

+Công nghệ sản xuất , hệ thống điện , chống sét , chống tĩnh điện , chống nổ của công trình và việc bố trí hệ thống kỹ thuật , thiết bị , vật tư phải đảm bảo các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

+ Lối , đường thát nạn , thiết bị chiếu sáng ,chỉ dẫn thoát nạn , báo tín hiệu , thông gió chống tụ khói , phương tiện cứu người phải đảm bảo cho việc thoát nạn nhanh chóng an toàn 

+Hệ thống giao thông , bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động phải đảm bảo kích thước và tải trọng , hệ thống cấp nước chữa cháy phải đảm bảo yêu cầu phục vụ chữa cháy 

+Hệ thống báo cháy , chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác phải đảm bảo số lượng vị trí lắp đặt các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình 

c. Đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với dự án , công trình :

-Văn bản đề nghị xem xét , cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06 ban hành kèm nghị định số 136/2020/NĐ-CP) , trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật

-Văn bản góp ý thiết kế cơ sở về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ( nếu có )

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công ; văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng ( nếu có ) hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( nếu có ) hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án công trình sử dụng vốn khác

-  Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

-Dự toán xây dựng công trình

- Bản vẽ bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu giải pháp phòng cháy và chữa cháy như sau :

+Điểm xây dựng công trình phải đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh

+Bậc chịu lửa của công trình phải phù hợp với quy mô ,tính chất hoạt động của công trình , giải pháp đảm bảo ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục công trình và công trình này với công trình khác 

+Công nghệ sản xuất , hệ thống điện , chống sét , chống tĩnh điện , chống nổ của công trình và việc bố trí hệ thống kỹ thuật , thiết bị , vật tư phải đảm bảo các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

+ Lối , đường thoát nạn , thiết bị chiếu sáng ,chỉ dẫn thoát nạn , báo tín hiệu , thông gió chống tụ khói , phương tiện cứu người phải đảm bảo cho việc thoát nạn nhanh chóng an toàn 

+Hệ thống giao thông , bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động phải đảm bảo kích thước và tải trọng , hệ thống cấp nước chữa cháy phải đảm bảo yêu cầu phục vụ chữa cháy 

+Hệ thống báo cháy , chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác phải đảm bảo số lượng vị trí lắp đặt các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình 

d. Đối với hồ sơ Văn bản thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế về PCCC đối với cải tạo , thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hóa cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu về đảm bảo an toàn PCCC :

-Văn bản đề nghị xem xét , cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06 ban hành kèm nghị định số 136/2020/NĐ-CP) , trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật

-Văn bản góp ý thiết kế cơ sở về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ( nếu có )

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công ; văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng ( nếu có ) hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( nếu có ) hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án công trình sử dụng vốn khác

-  Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

-Dự toán xây dựng công trình

- Bản vẽ bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu giải pháp phòng cháy và chữa cháy như sau :

+Điểm xây dựng công trình phải đẩm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh

+Bậc chịu lửa của công trình phải phù hợp với quy mô ,tính chất hoạt động của công trình , giải pháp đảm bảo ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục công trình và công trình này với công trình khác 

+Công nghệ sản xuất , hệ thống điện , chống sét , chống tĩnh điện , chống nổ của công trình và việc bố trí hệ thống kỹ thuật , thiết bị , vật tư phải đảm bảo các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

+ Lối , đường thát nạn , thiết bị chiếu sáng ,chỉ dẫn thoát nạn , báo tín hiệu , thông gió chống tụ khói , phương tiện cứu người phải đảm bảo cho việc thoát nạn nhanh chóng an toàn 

+Hệ thống giao thông , bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động phải đảm bảo kích thước và tải trọng , hệ thống cấp nước chữa cháy phải đảm bảo yêu cầu phục vụ chữa cháy 

+Hệ thống báo cháy , chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác phải đảm bảo số lượng vị trí lắp đặt các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình 

-Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế , văn bản thẩm duyệt thiết kế hồ sơ thiết kế đã được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy , chữa cháy trước đó 

e. Đối với hồ sơ cấp Văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng  công trình ( đối tượng áp dụng : công trình độc lập có nguy hiểm cháy , nổ quy định tại các mục 15 và 16 phục lục V ban hành kèm theo nghị định số 136/2020/NĐ-CP trừ tạm cấp xăng dầu nội bộ và cơ sở sử dụng dầu khí )

-Văn bản đề nghị xem xét , cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06 ban hành kèm nghị định số 136/2020/NĐ-CP) , trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật

-Văn bản góp ý thiết kế cơ sở về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ( nếu có )

+ Bản vẽ , tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như bậc chịu lửa của công tình , khoảng cách từ công trình dự kiến xấy dựng đến các công trình xung quanh , hướng gió , cao độ công trình 

f. Đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn PCCC

-Văn bản đề nghị xem xét , cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06 ban hành kèm nghị định số 136/2020/NĐ-CP) , trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật

-  Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

- Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện 

-Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy như sau :

+ Hệ thống điện , nhiên liệu ,vật tư , hàng hóa ,bố trí , sắp xếp trên phương tiện phải đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy 

+Có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất , đặc điểm hoạt động đảm bảo số lượng , chất lượng phù hợp với quy chuẩn , tiếu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ công an 

+ Động cơ của phương tiện phải được cách ly với khoang chưa hàng bằng vật liệu không cháy hoặc buồng ( khoang) đêm theo quy định 

+ Ống xả của động cơ phải được che chắn , bảo đảm an toàn về cháy , nổ 

+Sàn , kết cấu của khoang chứa hàng và các khu vực khác của phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm cháy , nổ phải làm bằng vật liệu không cháy

+ Phải có dây tiếp đất khi phương tiện giao thông đường bộ vận chuyển chất lỏng nguy hiểm về cháy nổ