Tên dự án WINK HOTEL 
Địa chỉ 18, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Dịch vụ cung cấp

Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC

Tư vấn giải pháp kiến trúc kết cấu ME 

Thiết kế và lập dự toán hệ thống báo cháy, chữa cháy, chiếu sáng sự cố

Hoàn tất thủ tục thẩm duyệt PCCC cho dự án