Tên dự án Trường Tiểu học Liên Hà (Nhà ăn bán trú)
Chủ đầu tư UBND xã Liên Hà
Vị trí UBND xã Liên Hà, Hà Nội.
Loại Hình Nhà bán trú
Diện tích  
Quy mô