Tên dự án Trường THPT Phúc Thọ
Chủ đầu tư Ban Phúc Thọ
Vị trí Phúc Thọ, Hà Nội
Loại Hình Gói thầu thi công PCCC XL+TB
Diện tích  
Quy mô