Tên dự án: WNC Hà Nam 
Địa chỉ: Đồng Văn, Hà Nam 
Quy mô: Cung cấp Thiết bị, vật tư