Tên dự án: Chung cư Phú Tài Residence 

Quy mô: Cung cấp Thiết bị, vật tư