Tên dự án: Chung cư Hateco
Địa chỉ: Láng Hạ

Quy mô: Cung cấp Thiết bị, vật tư