Tên dự án: Chung cư Ecohome 3

Quy mô: Cung cấp Thiết bị, vật tư