Tên dự án: Chung cư CT5, CT6 Mỹ Đình 

Địa chỉ: Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội 
Quy mô: Cung cấp Thiết bị, vật tư