COMPLEX BUILDING
Địa chỉ:

Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Dịch vụ FISA Việt Nam cung cấp:
- Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC
- Tư vấn giải pháp kiến trúc kết cấu ME
- Thiết kế và lập dự toán hệ thống báo cháy, chữa cháy, chiếu sáng sự cố