Dự án nhà máy khóa Huy Hoàng

Xem chi tiết

Nhà máy sản xuất kinh doanh tổng hợp Nhật Quang

Xem chi tiết

Dự án Nhà máy Foxconn

Xem chi tiết

Dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BOI

Xem chi tiết

Dự án nhà máy LG Display Việt Nam

Xem chi tiết
Liên hệ