Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiên Thanh

Xem chi tiết

Nhà máy OHSUNG VINA Thái Bình

Xem chi tiết

Dự án KCN Thụy Vân

Xem chi tiết

Nhà máy sản xuất lắp ráp và thử nghiệm vật liệu, thiết bị bán dẫn

Xem chi tiết

Cụm làng nghề Đại Thắng

Xem chi tiết

Dự án cụm công nghiệp Long Xuyên

Xem chi tiết
Liên hệ